Topraklama


Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yirmi yılı aşkın süredir yürürlükte olan 1.12.1979 tarihli ve 16715 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan eski yönetmelik yerine, yeni yayınlanan yönetmelik aşağıdaki bölümlerden oluşuyor.
I. Birinci bölüm Yönetmelikte kullanılan çok önemli amaç, kapsam, uygulama ve tanımları RCD PE, PEN, TT, TN, IT , YG ve AG dağıtım sistemlerini açıklıyor. Bu tanımların doğru kullanılması tek dil konuşulması tüm elektrik mühendisleri ve teknisyenleri için çok önemlidir.
II. İkinci bölüm Yüksek gerilim tesislerinde topraklama prensiplerini anlatıyor. AG ve YG tesislerinin ayrılma ve birleştirme kurallarını açık bir şekilde ortaya koyuyor, topraklama dirençlerine açıklık getiriyor Yönetmelik TEDAŞ ‘ın koyduğu temelsiz kurallara temel oluşturuyor. Temel topraklamasını ve kısa devre hesaplarını koşul olarak getiriyor.
III. Üçüncü bölüm Alçak gerilim tesislerinde topraklama tiplerini, sistemleri ve devrenin herhangi bir hata anında ayrılması şartını, potansiyel dengelemesini ve AG tesisatlarında ölçme kurallarını, şartlarını çizelge ve diyagramlar ile açıklıyor. Bu bölüm önemlidir çünkü pratikte 2001 yılında ülkemizde çok eski koruma topraklamasının ve klasik sıfırlamanın tesisatını görmek veya hiç görmemek olasılığı vardır. Koruma iletkeni, potansiyel dengeleme iletkeni gibi kavramlar birbirine karıştırılmaktadır. TT tesisatı kurup TN sistemi boyutlandırmak, temel topraklaması yerine levha topraklaması tesis etmek yasaktır.
IV. Dördüncü bölüm Ülkemizde yıllardır tartışma konusu olan AG ve YG tesislerinin ayrılma ve birleştirme kurallarını anlatıyor. Tüm elektrik tesisatlarının, yıldırım, bilgi-işlem vs, bir noktada ana potansiyel dengeleme barasında birleştirilmesi zorunludur.
V. Beşinci bölüm İletişim sistemleri ve bilgi-işlem tesisleri için topraklama esaslarını ve potansiyel dengeleme prensiplerini örneklerle anlatıyor.
VI. Altıncı bölüm İlişkin hükümleri, yürürlükten kaldırılan yönetmelik maddelerini ve son olarak ekler bölümünde her bölüm için gerekli olan ana bilgileri çizelgeler ve şekiller halinde veriyor.

BIRINCI _BOLUM
IKINCI_BOLUM
UCUNCU_BOLUM
DORDUNCU_BOLUM
BESINCI_BOLUM
ALTINCI_BOLUM